4 بار

جزئیات برنامه

کد دوره 21019
عنوان دوره ترويج با شير مادر
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مونث
بازه ی سنی 15-35
تاریخ شروع 1397/05/13
تاریخ پایان 1397/05/19
نام مربی بهورزان
ساعت برگزاری 6 ساعت
مهلت ثبت نام 13__/__/__
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه مادران باردار از سن حاملگي ماه هفتم به بعد و مادران داراي کودک زير 2 سال
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 3

برنامه هفتگی

شنبه -
یک شنبه -
دو شنبه -
سه شنبه -
چهار شنبه -
پنج شنبه -
جمعه -

اطلاعـات تماس

کد دستگاه 1028011008
نام استان آذربایجان شرقی
نام دستگاه مرکز بهداشت استان آذربايجان شرقي
شهرستان آذرشهر
ناحیه ناحيه کل
نام پایگاه مرکز بهداشتي درماني شيرامين
شماره تماس 34432052 - 041
آدرس پایگاه شيرامين-مرکز بهداشت درمان
    صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .