جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 دوره آموزشي امداد و کمکهاي اوليه 1396/10/141396/11/089834مذکر 17-45شهرستان جلفا-هاديشهر جمعيت هلال احمر 42042303
2 دسر 2- ترم دوم پاييز96 1396/08/151396/09/309823مونث 30-50تبريز مرزداران خ نياوران نياوران 4 36384044
3 خياطي ترم 3- ترم دوم پاييز 96 1396/08/151396/09/309819مونث 25-50تبريز مرزداران خ نياوران نياوران 4 36384044
4 زبان کودکان 2- ترم دوم پاييز 96 1396/08/151396/09/309818مختلط10-13تبريز مرزداران خ نياوران نياوران 4 36384044
5 زبان ترم 1 1396/10/221396/11/209811مونث 15-50تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882
6 تربيت سفيران سلامت دانش آموزي پسر -شهر آغکند 1396/11/011396/11/019809مونث 10-15معاونت بهداشتي شبکه بهداشت ودرمان ميانه. خ امام خميني خ شهيد معيري 52220704
7 تربيت سفيران سلامت دانش آموزي ژسر -شهر آغکند 1396/11/011396/11/019808مذکر 10-15معاونت بهداشتي شبکه بهداشت ودرمان ميانه. خ امام خميني خ شهيد معيري 52220704
8 تربيت سفيران سلامت دانش آموزي دختر- ترکمنچاي 1396/10/251396/10/259807مونث 10-15معاونت بهداشتي شبکه بهداشت ودرمان ميانه. خ امام خميني خ شهيد معيري 52220704
9 تربيت سفير سلامت دانش آموزي-شهر ترکمنچاي 1396/10/251396/10/259806مذکر 10-15معاونت بهداشتي شبکه بهداشت ودرمان ميانه. خ امام خميني خ شهيد معيري 52220704
10 سفره آرائي_ترم دوم پاييز 96 1396/08/161396/09/309805مونث 20-40تبريز مرزداران خ نياوران نياوران 4 36384044
1234567...