جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 مديريت تعارض همسر 1396/02/041396/03/085065مونث 25-50خ-آخوني روبه روي انتقال خون -روبه روي مسجدالنبي-پارک پامچال -خانه فرهنگ وسلامت المهدي 34438344
2 ترجمه و رو خواني قرآن 1396/05/091396/06/295064مونث 25-50شهرک امام - فرهنگسراي رضوان 32899940
3 ترجمه و رو خواني قرآن 1396/02/201396/06/015063مونث 20-50شهرک امام - فرهنگسراي رضوان 32899940
4 ترجمه و رو خواني قرآن 1396/02/061396/06/015062مونث 20-50شهرک امام - فرهنگسراي رضوان 32899940
5 آموزش پايه مهارتهاي داوطلبان آقايان 1396/04/071396/04/105060مذکر 15-29خيابان مطهري جمعيت هلال احمر شهرستان خداآفرين 44662139
6 اجراي تمرين براي اعضاي شرکت کننده در المپياد طرح دادرس 1396/04/101396/04/205059مذکر 14-15شهرستان جلفا-هاديشهر جمعيت هلال احمر 42042303
7 طرح پيمان براي جوانان-پيشگيري از اعتياد- بانوان 1396/05/051396/05/065058مونث 15-29خيابان مطهري جمعيت هلال احمر شهرستان خداآفرين 44662139
8 طرح پيمان براي جوانان آقايان 1396/05/011396/05/025057مذکر 15-29خيابان مطهري جمعيت هلال احمر شهرستان خداآفرين 44662139
9 امداد و کمک هاي اوليه آقايان 1396/04/131396/04/205055مذکر 15-29خيابان مطهري جمعيت هلال احمر شهرستان خداآفرين 44662139
10 امداد و کمک هاي اوليه بانوان 1396/04/101396/04/205054مونث 15-29خيابان مطهري جمعيت هلال احمر شهرستان خداآفرين 44662139
1234567...