جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمدت (ساعت)جنسیترده ی سنیآدرستماس
1 خياطي 1396/02/011396/02/3130مونث 15-45تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882
2 سرمه دوزي 96- بهار 1396/01/151396/03/152مونث 18-50تبريز-چايکنار-جنب پمپ بنزين -داخل پارک شمس تبريزي- پارک بانوان شمس 36578560
3 آشپزي 96 - بهار 1396/02/011396/03/152مونث 18-50تبريز-چايکنار-جنب پمپ بنزين -داخل پارک شمس تبريزي- پارک بانوان شمس 36578560
4 خوشنويسي با خودکار ترم 1 - ترم اول بهار 1396/02/021396/03/1315مختلط12-16کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
5 ويتراي و سياه قلم ترم 1 - ترم اول بهار 1396/02/021396/03/1315مونث 19-35کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
6 زبان کودکان ترم 1-ترم اول بهار 1396/02/021396/03/1315مختلط7-12 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
7 زبان بزرگسالان ترم 1 - ترم اول بهار 1396/02/021396/03/1315مونث 25-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
8 نقاشي کودکان ترم 1- ترم اول بهار 1396/02/021396/03/1315مختلط7-7 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
9 قصه هاي قرآني 1396/01/281396/03/0520مختلط7-8 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
10 آموزش به روش ابزار ترم 1 ب 1396/01/281396/03/0520مختلط7-7 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
1234567...