جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 حلوا پزي 1395/09/131395/10/2320مونث 17-50نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
2 دوره آموزشي نماز و حجاب و عفاف 1395/10/291395/10/291مونث 20-50هوراند- خ امام- جنب جهاد كشاورزي- كميته امداد هوراند 44263158
3 خياطي ترم 4 - دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
4 خياطي 1 - دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
5 خياطي ترم 1 - دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
6 روبان دوزي 2 - دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
7 خياطي ترم 7 - دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
8 سرمه دوزي 2- دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
9 خياطي بدون الگو 2 - ترم دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
10 خياطي ترم 3دوم پاييز 1395/08/161395/09/2515مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008