جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 تفسير نمونه جلد4 1396/04/011396/04/317698مختلط30-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
2 احکام آداب واسرارنماز 1396/04/011396/04/317697مختلط30-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
3 مديريت اصلاح الگوي مصرف 1396/05/011396/05/317696مختلط25-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
4 تفسير نمونه جلد4 1396/04/201396/04/317695مختلط25-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
5 تفسير نمونه جلد4 1396/04/101396/04/267693مختلط25-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
6 اموزش قرآن بزرگسالان 1396/07/031396/08/117687مونث 20-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
7 کارگاه اموزشي اضافه وزن و چاقي 1396/08/081396/08/087684مونث 7-12 روستاي کردکندي ورودي روستا 43334655
8 پديکلوزيس 1396/07/121396/07/127683مونث 15-18روستاي کردکندي ورودي روستا 43334655
9 بهداشت دهان دندان 1396/08/211396/08/217682مذکر 7-9 روستاي کردکندي ورودي روستا 43334655
10 مهارت فرزند پروري 1396/08/101396/08/107681مونث 20-36روستاي کردکندي ورودي روستا 43334655
1234567...