استان :
دستگاه اجرایی :
پایگاه آموزشی :
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
شهرستان :
دسته بندی :
جنسیت :
عنوان دوره :
کد دوره :
ترتیب نمایش :
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 دادرس 1397/07/101398/02/1132831مونث 12-15مراغه دارايي فيزيوتراپي 37223511
2 طرح دادرس 1397/07/151398/02/1032830مونث 12-15مراغه دارايي فيزيوتراپي 37223511
3 نقاشي کودکان ترم 1 ن خرداد و تير ماه 98 1398/03/011398/05/0132828مختلط7-11 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
4 طراحي سياه قلم د خرداد و تير ماه 98 1398/03/011398/05/0132827مونث 10-20تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
5 نقاشي بالاي 7 سال ترم 1د خرداد وتير ماه 98 1398/03/011398/05/0132826مختلط7-12 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
6 رنگ روغن ب خرداد و تير ماه 98 1398/03/011398/05/0132825مونث 15-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
7 آموزش امداد وکمکهاي اوليه مديران مدارس شهرستان اسکو 1398/04/181398/04/3032824مختلط20-50اسکو پارک رضوان شهرداري 33222015
8 طراحي سياه قلم بالاي 12 سال ج خرداد و تير ماه 98 1398/03/011398/05/0132823مختلط12-25تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
9 طراحي سياه قلم بالاي 12 سال ب خرداد و تير ماه 98 1398/03/011398/05/0132822مختلط12-25تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
10 طراحي سياه قلم خرداد و تير ماه 98 1398/03/011398/05/0132821مختلط10-20تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32663974
1234567...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می باشد.

طراح و اجرا : پارسیان سافت