جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 افزايش تمرکز در کلاسهاي درسي 1397/04/251397/04/2513144مونث 7-14 آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
2 تحرک بدني 1397/04/231397/04/2813143مختلط20-45آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
3 بهبود تغذيه و کنترل وزن 1397/04/271397/04/2713142مختلط7-10 آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
4 بهداشت روان 1397/04/271397/04/2713141مختلط7-12 آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
5 مزاياي فعاليتهاي فيزيکي 1397/04/271397/04/2713140مذکر 7-14 آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
6 تغذيه سالم 1397/04/271397/04/2713139مونث 7-12 آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
7 بهداشت پوست و مو 1397/04/271397/04/2713138مختلط7-11 آذربايجان شرقي.هاديشهر جنوبي.مرکزشماره 2 42042099
8 پادري گروه الف 97 1397/02/151397/04/3013136مونث 15-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
9 سالاد و پيش غذاي مجلسي97 1397/02/151397/04/3013135مونث 15-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
10 کيک و نوشيدني و بستني1 سال97 1397/02/151397/04/3013134مونث 15-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
1234567...