جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 زبان انگليسي کودکان ترم پنج دوم زمستان 1395/10/011395/11/1415مختلط7-15 باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
2 زبان انگليسي بزرگسالان ترم پنجم دوم زمستان 1395/10/011395/11/1415مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
3 آموزش كارآفريني و اشتغال 1395/07/151395/07/158مونث 17-25ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
4 آموزش مهارتهاي زندگي 1395/07/101395/07/108مونث 17-25ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
5 کارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي 1396/02/141396/02/144مختلط18-36دانشگاه پيام نور مرند 42266712
6 کارگاه آموزشي سبک زندگي 1396/08/101396/08/156مختلط18-35دانشگاه پيام نور مرند 42266712
7 آموزش فرزند پروري 1395/10/011395/10/304مونث 20-50ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
8 ايدز 1395/10/201395/10/202مختلط20-50ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
9 آموزش پيشگيري از اعتياد 1395/11/161395/11/1612مختلط13-50ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
10 آموزش مهارتهاي زندگي 1395/07/151395/10/1512مختلط25-35ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166