جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 مسابقات قرآني 1397/03/011397/04/0313146مختلط15-50بستان آباد - خيابان مطهري - اداره بنياد شهيد 43332021
2 مسابقه ادبي و هنري 1397/04/261397/04/2613130مختلط7-50 آذربايجانشرقي - اهر - خيابان حزب ا... - کوچه حزب ا... 9 44222496
3 مسابقه نقاشي 1397/04/121397/04/1213125مونث 7-11 آذربايجانشرقي - اهر - خيابان حزب ا... - کوچه حزب ا... 9 44222496
4 نمايشگاه مبارزه با مواد مخدر 1397/04/051397/04/1013124مختلط18-50آذربايجانشرقي - اهر - خيابان حزب ا... - کوچه حزب ا... 9 44222496
5 مسابقه نقاشي رضوي 1397/04/071397/04/0713119مختلط7-11 آذربايجانشرقي - اهر - خيابان حزب ا... - کوچه حزب ا... 9 44222496
6 مسابقه ادبي هنري 1397/04/261397/04/2613109مختلط7-50 خيابان شيخ شهاب الدين بالاتر از سينما قدس اهر- کتابخانه عمومي آيت ا... نجفي اهري 44235855
7 مسابقه نويسندگي 1397/04/141397/04/1413106مختلط7-14 خيابان شيخ شهاب الدين بالاتر از سينما قدس اهر- کتابخانه عمومي آيت ا... نجفي اهري 44235855
8 مسابقه نقاشي و نويسندگي 1397/04/131397/04/1313104مونث 7-14 خيابان شيخ شهاب الدين بالاتر از سينما قدس اهر- کتابخانه عمومي آيت ا... نجفي اهري 44235855
9 مسابقه نقاشي جشنواره رضوي 1397/04/071397/04/0713098مختلط7-11 خيابان شيخ شهاب الدين بالاتر از سينما قدس اهر- کتابخانه عمومي آيت ا... نجفي اهري 44235855
10 آشپزي 1396/04/261396/06/3113051مونث 15-50خيابان شريعتي جنوبي - کوچه ارک رو به روي پاساژ ارک کانون شاهد تبريز 35551699
1234567...