جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 آشپزي با مشارکت اي دو بورک و سمبوسه 1396/10/251396/10/259829مونث 18-50خيابان آخوني 34438344
2 برگزاري مسابقه نقاشي به مناسبت هفته کتاب 1396/08/221396/08/229737مختلط7-15 هوراند- خ امام- جنب جهاد كشاورزي- كميته امداد هوراند 44263158
3 نشست به مناسبت 9 دي ماه 1396/10/121396/10/129655مختلط20-50اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
4 نصب پوستر 1396/10/071396/10/079651مذکر 25-46اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
5 نمايش تئاتر 1396/08/171396/08/179649مختلط20-50اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
6 گرامي داشت ياد مرحومين زلزله کرمانشاه 1396/08/231396/08/269636مذکر 21-25اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
7 جمع آوري کمکهاي مدمي به زلزله زدگان کرمانشاه و سر پل ذهاب 1396/08/241396/08/249634مختلط23-50اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
8 برگزاري چهارمين نمايشگاه بزرگ صنايع دستي و هنري رضوان 1396/10/091396/10/179629مختلط7-50 جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
9 نصب تنديس افتخار آذربايجان، شاعر و مداح اهل بيت استاد حاج عباسعلي شب خيز قراملکي 1396/09/191396/09/199626مختلط20-50جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
10 برگزاري نخستين نمايشگاه تخصصي گل وگياه و فرآورده هاي گياهي در غرب تبريز 1396/09/071396/09/129624مختلط7-50 جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
1234567...