جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 برپايي نمايشگاه معماري 1397/02/041397/02/0419578مختلط20-25اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
2 سفالگري 1397/04/031397/04/3119573مذکر 9-16 آذرشهر، خيابان استاد شهريار، مرکز فرهنگي هنري کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 34234222
3 بازي و سرگرمي 1397/05/011397/06/1519567مونث 7-12 بناب، شهرک امام خميني رحمت الله عليه، بالاتر از فرمانداري 37731004
4 بحث کتاب 1397/04/011397/05/0119566مذکر 7-14 بناب، شهرک امام خميني رحمت الله عليه، بالاتر از فرمانداري 37731004
5 ديدار با خانواده شهيد حبيب پورمحمدي در هفته دفاع مقد س 1397/07/031397/07/0319531مونث 12-50آذرشهر قاضي جهان خيابان امام خميني کتابخانه امام علي ع قاضي جهان 34566888
6 جمع خواني کتاب 1397/01/141397/07/0319495مختلط7-50 سهند-فاز يک-ميدان امام حسين 33442117
7 معرفي کتاب 1397/01/141397/07/0319490مختلط7-35 سهند-فاز يک-ميدان امام حسين 33442117
8 قصه گويي 1397/01/011397/07/0319486مختلط7-9 سهند-فاز يک-ميدان امام حسين 33442117
9 خوشنويسي 1397/01/011397/07/0319483مختلط12-30سهند-فاز يک-ميدان امام حسين 33442117
10 آموزش نقاشي 1397/01/011397/07/0319480مختلط7-15 سهند-فاز يک-ميدان امام حسين 33442117
1234567...