جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 کرسي آزاد انديشي در مسائل روز 1396/02/101396/02/314مختلط18-36دانشگاه پيام نور مرکز مرند 42266712
2 اردوهاي جهادي مناطق محروم 1396/03/161396/07/014مذکر 18-40بسيج دانشجويي پيام شهدا-دانشگاه پيام نور مرند 42235489
3 نمايشگاه فجر 1396/11/121396/11/2248مختلط18-40دانشگاه پيام نور مرند 42266712
4 نمايشگاه اعتياد 1396/02/131396/02/1448مختلط18-40دانشگاه پيام نور مرند 42266712
5 نمايشگاه توانمنديهاي معلولين مجتمع ارمغان 1395/11/101395/11/2048مختلط15-48ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
6 آموزش پيشگيري از اعتياد 1395/07/011395/12/0524مذکر 15-50ورزقان - اداره بهزيستي- 44553166
7 برگزاري نمايشگاه دهه فجر 1395/12/101395/12/22140مونث 20-39تبريز-خيابان فلسطين روبروي بهار شرقي 35254490
8 برگزاري نمايشگاه نقاشي 1395/08/151395/08/154مذکر 10-29تبريز-خيابان فلسطين روبروي بهار شرقي 35254490
9 برگزاري نمايشگاه در خصوص هفته بسيج 1395/07/011395/07/0721مونث 10-39تبريز-خيابان فلسطين روبروي بهار شرقي 35254490
10 جشنواره آدم برفي 1395/10/111395/10/112مونث 20-30تبريز-خيابان فلسطين روبروي بهار شرقي 35254490