جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 دوره هاي آموزشي بازيهاي بومي - محلي و قصه هاي قرآني ويژه کودکان 1396/01/161396/03/312مختلط7-8 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
2 هشتمين اجراي برنامه تلويزيوني گئجه لر 1396/02/031396/02/034مختلط7-50 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
3 بازديد مدير عامل سابق قرار گاه فرهنگي خاتم الاوصياء از نمايشگاه روي خط زندگي 1396/02/021396/02/022مذکر 25-50نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
4 بازديد مدير عامل و جمعي از اعضاي موسسه جوانان استان قدس رضوي از نمايشگاه روي خط زندگي 1396/02/021396/02/022مذکر 25-50نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
5 هفتمين اجراي برنامه تلويزيوني گئجه لر 1396/01/301396/01/304مختلط7-50 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
6 ششمين برنامه گئجه لر 1396/01/291396/01/294مختلط7-50 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
7 پنجمين برنامه ي گئجه لر 1396/01/261396/01/264مختلط7-50 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
8 برگزاري جلسه مشترک معاون فرهنگي اجتماعي شهردار تبريز با مسئولين سازمان فني حرفه اي استان 1396/01/261396/01/262مذکر 25-50نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
9 چهارمين ضبط و اجراي برنامه تلويزيوني گئجه لر 1396/01/241396/01/244مختلط7-50 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
10 سومين برنامه ي زنده ي گئجه لر 1396/01/221396/01/224مختلط7-50 نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283