جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 مسابقات تير اندازي به مناسبت گراميداشت شهيد علمي بين کارمندان شهرداري 1396/04/261396/04/261891مذکر 25-40تبريز،نصف راه، خيابان ورزش، سازمان ورزش شهرداري تبريز 34433200
2 يک دوره کارکاه آموزشي علم و تمرين در تالار انديشه ايل گلي توسط سازمان ورزش 1396/04/121396/04/121890مختلط25-36تبريز،نصف راه، خيابان ورزش، سازمان ورزش شهرداري تبريز 34433200
3 جلسه هم انديشي جهت هرچه باشکوه برگزار شدن طرح 5000 نفري اوقات فراغت شهروندان توسط سازمان ورزش شهردار 1396/04/101396/04/101889مختلط25-46تبريز،نصف راه، خيابان ورزش، سازمان ورزش شهرداري تبريز 34433200
4 برد شيرين ساحلي بازان شهرداري در مقابل شهرداري بندرعباس 1396/04/041396/04/041888مذکر 29-30تبريز،نصف راه، خيابان ورزش، سازمان ورزش شهرداري تبريز 34433200
5 کسب دو مقام قهرماني در مسابقات استاني و شمالغرب توسط کارمند شهرداري تبريز 1396/03/211396/03/211886مذکر 25-50تبريز،نصف راه، خيابان ورزش، سازمان ورزش شهرداري تبريز 34433200
6 ايروبيک 3-زوج 1396/04/011396/06/311877مونث 18-50تبريز-چايکنار-جنب پمب بنزين -داخل پارک شمس تبريزي - پارک بانوان شمس 36578560
7 ورزش 9 1396/03/271396/06/151875مذکر 17-18تبريز- چهارراه لاله به طرف لاله جنب پل جلاليه ابوذردوم پلاک 1 34752287
8 ورزش 8 1396/03/271396/06/151860مذکر 16-17تبريز- چهارراه لاله به طرف لاله جنب پل جلاليه ابوذردوم پلاک 1 34752287
9 ورزش 7 1396/03/271396/06/151849مذکر 15-16تبريز- چهارراه لاله به طرف لاله جنب پل جلاليه ابوذردوم پلاک 1 34752287
10 ورزش 6 1396/03/271396/06/151838مذکر 14-15تبريز- چهارراه لاله به طرف لاله جنب پل جلاليه ابوذردوم پلاک 1 34752287
1234567...