جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 ورزش همگاني صبحگاهي براي خانم ها 1396/01/201396/04/202مونث 18-50نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
2 ورزش همگاني صبحگاهي براي آقايان 1396/01/201396/04/202مذکر 18-50نبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
3 کلاسهاي برگزارشده براي ورزش هاي همگاني و قهرماني 1395/07/011395/12/30120مختلط18-24تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
4 مسابقات منطقه اي 1395/10/021395/10/0312مختلط18-24تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
5 مسابقات گراميداشت دهه فجر 1395/12/031395/12/1035مختلط18-24تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
6 فوتسال 1395/11/061395/12/2314مختلط19-28تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
7 شنا 1395/11/071395/12/1212مختلط19-26تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
8 کاراته 1395/10/281395/12/2110مختلط19-25تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
9 دوميداني 1395/11/021395/12/2112مختلط19-27تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
10 تيراندازي 1395/11/041395/12/1710مختلط19-25تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233