جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 المپياد ورزش هاي همگاني 1395/12/041395/12/1190مختلط18-25تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
2 مسابقات گراميداشت جام دانشجو 1395/09/091395/09/1780مختلط18-28تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
3 مسابقات گراميداشت هفته تربيت بدني 1395/07/251395/07/2610مختلط18-28تبريز-دانشگاه علوم پزشکي 3361233
4 دوره ورزشي آموزشي ژيمناستيک 1395/06/011395/12/3096مختلط7-7 شبستر،بالاتر از ترمينال،مهد نهال 42431526
5 حرکات اصلاحي ويژه مدارس 1395/12/021395/12/022مونث 19-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
6 کسب مقام اول در مسابقات بين المللي کاراته 1395/11/121395/11/124مذکر 20-40جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
7 برگزاري مسابقات تير اندازي 1395/11/191395/11/193مونث 25-45جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
8 تقدير از ورزشکاران شهرداري منطقه 6 1395/12/181395/12/182مختلط25-45جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
9 قهرماني در مسابقات شطرنج 1395/09/041395/09/043مونث 25-45جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578
10 برگزاري مسابقات تنيس روي ميز 1395/09/041395/09/043مذکر 25-45جاده سنتو - ميدان کارگر - 32864578