جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 لاغري موضعي-10دي96 1396/10/101396/10/109833مونث 20-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
2 حرکات اصلاحي 2-28دي 96 1396/10/281396/10/289817مونث 7-15 کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
3 ورزش پيلاتس - 28دي 96 1396/10/281396/10/289800مونث 15-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
4 ورزش پيلاتس - 26دي96 1396/10/261396/10/269799مونث 15-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
5 ورزش پيلاتس - 24دي96 1396/10/241396/10/249798مونث 15-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
6 ورزش پيلاتس - 1دي96 1396/10/211396/10/219797مونث 15-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
7 ورزش پيلاتس-19دي96 1396/10/191396/10/199796مونث 15-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
8 برگزاري ورزش صبحگاهي ويژه بانوان در پارک گلها 1396/11/011396/11/019781مونث 20-50تبريز- خيابان شهيد منتظري کوي شهيد صدوقي عزيز آباد پارک گلها 33339494
9 برگزاري ورزش صبحگاهي ويژه بانوان در پارک گلها 1396/10/281396/10/289780مونث 20-50تبريز- خيابان شهيد منتظري کوي شهيد صدوقي عزيز آباد پارک گلها 33339494
10 برگزاري ورزش صبحگاهي ويژه بانوان در پارک گلها 1396/10/261396/10/269779مونث 21-50تبريز- خيابان شهيد منتظري کوي شهيد صدوقي عزيز آباد پارک گلها 33339494
1234567...