جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 آموزش تنيس 1396/03/201396/06/317689مذکر 14-18خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
2 اموزش واليبال 1396/02/201396/06/317685مذکر 17-25خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
3 برگزاري المپياد ورزشي کارکنان استان با همکاري پيام نور آذرشهر و ممقان 1395/11/211395/11/227671مذکر 18-50آذرشهر -شهرک شهيد مدني 34237072
4 برگزاري ششمين دوره مسابقات فوتسال استان با همکاري پيام نور آذرشهر و ممقان 1395/11/181395/11/267669مذکر 18-44آذرشهر -شهرک شهيد مدني 34237072
5 برگزاري مسابقات فوتسال جام ولايت در دانشگاه پيام نور ممقان 1395/07/101395/07/207662مذکر 18-37آذرشهر -شهرک شهيد مدني 34237072
6 آموزش آمادگي جسماني وبدنسازي 1396/01/051396/06/317631مذکر 16-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
7 آموزش بدنسازي 1396/01/151396/03/317624مونث 20-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
8 آمادگي جسماني وبدنسازي بعدازظهر آقايان-25آبان 96 1396/08/251396/08/257600مذکر 20-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
9 آمادگي جسماني وبدنسازي بعدازظهر آقايان-24آبان96 1396/08/241396/08/247599مذکر 20-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
10 آمادگي جسماني وبدنسازي بعدازظهر آقايان-23آبان 96 1396/08/231396/08/237598مذکر 20-50کوي استانداري خيابان مهندس شهيد عطايي نبش گلستان دوم 36609717
1234567...