جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 ايروبيک 2 1395/07/011395/09/019مونث 15-50تبريز-چايکنار-جنب پمب بنزين -داخل پارک شمس تبريزي - پارک بانوان شمس 36578560
2 ايروبيک1 1395/07/011395/09/019مونث 15-50تبريز-چايکنار-جنب پمب بنزين -داخل پارک شمس تبريزي - پارک بانوان شمس 36578560
3 اردوي ورزشي به مناسبت روز تربيت بدني 1395/07/261395/07/263مونث 7-11 تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882