جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 صوت و لحن برادران 1396/11/011396/12/1510869مذکر 10-13تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
2 عربي خواني برادران 1396/11/011396/12/1510868مذکر 12-15تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
3 آموزش تجويد برادران 1396/11/011396/12/1510867مذکر 15-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
4 حفظ دختران 1396/11/011396/12/1510866مونث 7-15 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
5 تدبر جزء 29 گروه ب 1396/11/011396/12/1510864مونث 25-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
6 ختم قرآن بزرگسالان گروه ب 1396/11/011396/12/1510863مونث 25-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
7 ختم قرآن بزرگسالان 1396/11/011396/12/1510862مونث 25-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
8 تدبر جزء 29 و 30 1396/11/011396/12/1510856مونث 23-50تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
9 حفظ نونهالان 4-6 مهد قرآن 1396/11/011396/12/1510855مختلط7-7 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
10 برگزاري کلاس آموزش قرآن حروف الفباي عربي کودکان در فرهنگسراي ارم شهرداري منطقه 10 1396/11/011396/12/2510812مختلط7-13 خيابان رضوانشهر- نرسيده به ساختمان اداري شهرداري منطقه 10 فرهنگسراي ارم 32365800
1234567...