جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 اجراي مرحله دوم طرح قران در خانه 1395/07/011395/09/303مختلط15-40هوراند- خ امام- جنب جهاد كشاورزي- كميته امداد هوراند 44263158
2 برنامه آموزشي همكاران و كاركنان 1395/10/281395/10/281مختلط22-50هوراند- خ امام- جنب جهاد كشاورزي- كميته امداد هوراند 44263158
3 اموزش قرائت قران 1395/04/011395/06/3156مونث 7-35 هشترود مسجد امام حسن مجتبي ع 52620000
4 قرآن 1395/09/011395/09/30135مونث 7-50 خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
5 قرآن 1395/08/011395/08/30130مونث 7-36 خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
6 قرآن 1395/07/011395/07/30122مونث 7-44 خيابانت بهار روبروي دانشگاه الزهرا پارک بانوان بهار 32809370
7 برگزاري مراسم عزاداري رحلت پيامبر الکرم 1395/09/071395/09/073مونث 7-50 تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882
8 قرآنءتجويدءحفظءروخوانيءروانخوانيءتدبر 1395/09/011395/09/30163مختلط7-50 تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882
9 قرآن کودکان و بزرگسالان 1395/08/011395/08/30172مختلط7-50 تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882
10 مراسم عزاري امام حسين 1395/07/271395/07/273مونث 18-50تبريز- خيابان قطران شمالي- 24 متري وزيرآباد- روبروي مسجد نظيروندي- فرهنگسراي آنا 34429882