جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 اردوي زيارتي مشهد مقدس 1396/09/191396/09/199741مونث 20-40هوراند- خ امام- جنب جهاد كشاورزي- كميته امداد هوراند 44263158
2 روخواني قران خردسالان 5-6 ساله- جامعه القران 1396/03/011396/05/319638مختلط7-7 باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
3 روخواني قران خردسالان 5-6 ساله - جامعه القران- 1396/08/011396/09/309637مختلط7-7 باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
4 حفظ موضوعي خردسالان 4-5 ساله - جامعه القران- 1396/02/021396/05/319635مختلط7-7 باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
5 تجويد قران بزرگسالان - جامعه القران- 1396/04/031396/08/309632مونث 30-50باغميشه فرشته شمالي خيابان برق خيابان دولت آبادي 36683008
6 ختم 2 برادران 1396/09/041396/10/159607مذکر 7-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
7 ختم 1 برادران 1396/09/041396/10/159606مذکر 7-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
8 روخواني جلد 1 1396/09/041396/10/159604مذکر 7-20 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
9 عربي خواني 1396/09/041396/10/159603مذکر 7-15 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
10 آموزش تجويد 5 برادران 1396/09/041396/10/159602مذکر 7-15 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
1234567...