جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 نشست بصيرتي دين 1396/02/201396/02/202مختلط18-35بسيج دانشجويي پيام شهدا-دانشگاه پيام نور مرند 42235489
2 زيارت اربعين 1396/08/151396/08/152مختلط18-36دانشگاه پيام نور مرند 42266712
3 مراسم معنوي اعتکاف 1396/01/211396/01/2372مختلط18-36دانشگاه پيام نور مرند 42266712
4 زيارت عاشورا 1396/07/021396/08/201مختلط18-40دانشگاه پيام نور مرند 42266712
5 مراسم وحدت حوزه و دانشگاه 1396/09/271396/09/274مختلط18-40دانشگاه پيام نور مرند 42266712
6 کرسي آزاد انديشي ازدواج آسان 1396/09/021396/09/024مختلط18-35دانشگاه پيام نور مرند 42266712
7 کرسي هاي آزاد انديشي 1396/02/011396/02/014مختلط18-35دانشگاه پيام نور مرند 42266712
8 برگزاري همايش خانوادهورفتار با همسر 1395/08/221395/08/222مونث 25-45تبريز-خيابان فلسطين روبروي بهار شرقي 35254490
9 مسابقه تفسير سوره مبارکه حجرات 1395/04/151395/04/153مونث 18-50منظريه دانشگاه پيام نور استان 34769009
10 پرسش و پاسخ مذهبي ويژه دانشجويان 1395/09/091395/09/092مختلط20-25منظريه دانشگاه پيام نور استان 34769009