جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 آداب و معاشرت 1396/03/271396/05/311961مذکر 9-11 تبريز- خيلبلتن /ا 34750274
2 باغستان احکام 1396/03/271396/05/311960مذکر 9-11 تبريز- خيلبلتن /ا 34750274
3 طرح اوقات فراغت تابستاني 96 1396/04/101396/05/201916مذکر 7-16 آذربايجان شرقي_ميانه_ شهرک شهيد بهشتي_ مسجدقمربني هاشم 52221899
4 قرآن برادران 1396/04/011396/06/311908مذکر 10-17توانير-ميدان ولي امر -خيابان شهيد شفيع زاده- فرهنگسراي شهيد بهشتي 36577797
5 مهدويت 1396/04/171396/06/091799مذکر 12-25ياعچيان خيابان توحيد مدرسه معراج 333333333
6 آسماني ها 1396/04/171396/06/091798مذکر 12-16ياعچيان خيابان توحيد مدرسه معراج 333333333
7 اعتکاف 1396/01/211396/01/241797مونث 25-50خيابان بهادري جنب بيمارستان زکريا کميته امداد امام ره اداره يک 5231768
8 رايحه بهشتي 1396/05/031396/05/031787مونث 7-12 تبريز، شهرک انديشه، خيابان بهارستان، پشت آپارتمان هاي الغدير 34371141
9 مراسم ختم قرآن مجيد 1396/04/011396/04/041766مونث 15-50توانير-ميدان ولي امر -خيابان شهيد شفيع زاده- فرهنگسراي شهيد بهشتي 36577797
10 درسهاي اخلاق در خانواده واحکام بانوان 1396/04/011396/06/311759مونث 18-50توانير-ميدان ولي امر -خيابان شهيد شفيع زاده- فرهنگسراي شهيد بهشتي 36577797
1234567...