جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 تجويد 1397/04/261397/04/2613096مونث 10-40آذربايجان شرقي.آذرشهر. روستاي غله زار.حسينيه مسجد روستا. 34233189
2 آموزش روخواني قرآن 1397/04/241397/04/2413095مونث 10-40آذربايجان شرقي.آذرشهر. روستاي غله زار.حسينيه مسجد روستا. 34233189
3 صحت قراءت نماز 1397/04/191397/04/1913093مونث 10-40آذربايجان شرقي.آذرشهر. روستاي غله زار.حسينيه مسجد روستا. 34233189
4 آموزش روخواني قرآن 1397/04/171397/04/1713092مونث 10-40آذربايجان شرقي.آذرشهر. روستاي غله زار.حسينيه مسجد روستا. 34233189
5 آموزش روخواني قرآن 1397/04/251397/04/2513091مونث 10-35آذرشهر روستاي هفت چشمه 34237077
6 تجويد 1397/04/231397/04/2313090مونث 10-35آذرشهر روستاي هفت چشمه 34237077
7 صحت قراءت نماز 1397/04/201397/04/2013089مونث 10-35آذرشهر روستاي هفت چشمه 34237077
8 آموزش روخواني قرآن 1397/04/181397/04/1813088مونث 10-35آذرشهر روستاي هفت چشمه 34237077
9 صحت قراءت نماز 1397/04/201397/04/2013086مذکر 10-50آذرشهر0خ امام خميني ره مسجد امام خميني ره آذرشهر 34237077
10 کلاس تفسير 1397/04/181397/04/1813085مختلط15-40آذرشهر0خ امام خميني ره مسجد امام خميني ره آذرشهر 34237077
1234567...