جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
موضوع برنامه

دوره های فراغتی

ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان ساعت برگزاریجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 فضا سازي شهرداري منطقه 2 به مناسبت ميلاد حضرت زهراي اطهر 1395/12/271395/12/2812مختلط7-50 انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
2 تجليل از مادران سه شهيده استان در روز يادواره شهدا 1395/12/221395/12/222مونث 29-50انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
3 مشارکت در برگزاري جشنواره اسوه هاي صبر و مقاومت در روز يادوا ره شهدا 1395/12/221395/12/224مونث 18-50انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
4 بازديد دانش آموزان دبيرستان امام حسن عسکري از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/211395/12/212مذکر 16-17انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
5 بازديد دانش آموزان راهنمايي علامه جعفري از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/181395/12/182مونث 12-13انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
6 بازديد دانش آموزان شهيد مدني از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/171395/12/172مذکر 10-13انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
7 بازديد دانش آموزان دبيرستان بدرسا از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/171395/12/172مونث 16-17انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
8 بازديد دانش آموزان راهنمايي قدسيه از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/171395/12/172مونث 12-15انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
9 بازديد دانش آموزان مدرسه 13 آبان از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/161395/12/162مونث 10-13انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117
10 بازديد دانش آموزان دبستان دخترانه ميلاد از نمايشگاه لاله هاي آسماني 1395/12/161395/12/162مونث 9-10 انتهاي ائل گلي- روبروي مجتمع مسکوني ميلاد. خانه سلامت گلريز 33830117