• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 33010
عنوان دوره ازدواج سالم
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مونث
بازه ی سنی 15-34
تاریخ شروع 1401/02/20
تاریخ پایان 1401/02/20
نام مربی خانم عبدالهي
ساعت برگزاری 1 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/02/20
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 4
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .