| اخبــار فراغتی |
بازديد کميته بازرسي از برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه هاي عضو ستاد ساماندهي استان


بازديد کميته بازرسي از برنامه هاي اوقات فراغت دستگاه هاي عضو ستاد ساماندهي استان
در دور دوم بازديد دستگاه هاي آموزش فني و حرفه اي استان و بنياد شهيد و امور ايثارگران و کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان مورد بازديد قرار گرفتند
در اين بازديد ولي پور نماينده دفتر امور اجتماعي استانداري و دهقاني رييس گروه ساماندهي انور جوانان و مرادي کارشناس اوقات فراغت حضور و از نزديک برنامه هاي دستگاه هاي مورد بازديد قرار دادند.نظارت و بازرسي از برنامه هاي فراغتي دستگاه هاي متولي از مصوبات ستاد ساماندهي امور جوانان و با ابلاغ معاون سياسي و امنيتي استانداري و توسط کميته نظارت و بارزسي صورت مي گيرد.

[ تاریخ انتشار : 1397/6/25 ] [ نویسنده : مدير استان - حسن مرادي ]