5 بار

جزئیات برنامه

کد دوره 21022
عنوان دوره تاب آوري
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 15-50
تاریخ شروع 1397/06/03
تاریخ پایان 1397/06/09
نام مربی بهورزان
ساعت برگزاری 7 ساعت
مهلت ثبت نام 13__/__/__
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 4

برنامه هفتگی

شنبه -
یک شنبه -
دو شنبه -
سه شنبه -
چهار شنبه -
پنج شنبه -
جمعه -

اطلاعـات تماس

کد دستگاه 1028011008
نام استان آذربایجان شرقی
نام دستگاه مرکز بهداشت استان آذربايجان شرقي
شهرستان آذرشهر
ناحیه ناحيه کل
نام پایگاه مرکز بهداشتي درماني شيرامين
شماره تماس 34432052 - 041
آدرس پایگاه شيرامين-مرکز بهداشت درمان
    صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .