• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 30644
عنوان دوره قصه ميمون پادشاه
دسته بندی کتابخواني و مطالعه
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 7-12
تاریخ شروع 1401/02/22
تاریخ پایان 1401/02/22
نام مربی گلناز يوزباشي
ساعت برگزاری 1 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/02/21
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 2
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .