• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  40600محفل انس با قران با عنوان اب وايينه قراييت سوره نور به مناسبت هفته زن دوره هاي آموزشي اصغري پارک بانوان بهار 1014-481401/10/29 مونث 1401/11/29
  40599پويش کتابخواني با عنوان ريحانه افرينش به مناسبت هفته زن دوره هاي آموزشي اصغري پارک بانوان بهار 1015-491401/10/25 مونث 1401/10/25
  40598نشست مذهبي با عنوان خاتون بهشت به مناسبت هفته زن دوره هاي آموزشي اصغري پارک بانوان بهار 1015-481401/10/26 مونث 1401/10/26
  40597نمايشگاه کتاب ويژه دهه فجر فعاليت هاي فرهنگي و هنري سيديونس سيدحسين زاده حسين بن علي 8507-50 1401/11/120 مختلط1401/11/23
  40596تهيه کاردستي فعاليت هاي فرهنگي و هنري سيديونس سيدحسين زاده حسين بن علي 257-14 1401/11/090 مذکر 1401/11/09
  40595تهيه روزنامه ديواري فعاليت هاي فرهنگي و هنري سيديونس سيدحسين زاده حسين بن علي 257-14 1401/11/120 مذکر 1401/11/12
  40594کلاس طراحي فعاليت هاي فرهنگي و هنري سيديونس سيدحسين زاده حسين بن علي 257-14 1401/11/110 مذکر 1401/11/12
  40593هفته ملي تغذيه-کمپين تغذيه سالم دوره هاي آموزشي مربي مرکز سلامت دانشجويي مرکز دانشحويي 10018-381401/10/24 مختلط1401/11/07
  40591سلامت ميانسالي دوره هاي آموزشي خانم سرخوش کميته امداد امام خميني منطقه سه تبريز 5045-501401/11/05 مونث 1401/11/12
  40590آموزش تغذيه و سلامت زنان دوره هاي آموزشي محمدپور کميته امداد بستان آباد 8520-501401/10/110 مونث 1401/10/11
  40587قصه گويي: مامان از اينجا تا آنجا چقدر راه است کتابخواني و مطالعه ليلي کرباسي کتابخانه پارک شهر مرند 1207-11 1401/11/070 مختلط1401/11/07
  40586شعرخواني: چه مزه هاي خوبي کتابخواني و مطالعه ليلي کرباسي کتابخانه پارک شهر مرند 1207-12 1401/11/070 مختلط1401/11/07
  1234567...