• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام

  اتاق بازي 2

  بازه سنی :5 الی 12 سال
  مدرس دوره :خانم عبدالهي
  مرکز برگزاری :شهرداري منطقه ده
  ثبت نام

  اتاق بازي 1

  بازه سنی :5 الی 12 سال
  مدرس دوره :خانم عبدالهي
  مرکز برگزاری :شهرداري منطقه ده
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  62502آموزش نقاشي 2 در فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم سيفي شهرداري منطقه ده 955-12 1403/03/01 مختلط1403/03/31
  62501آموزش نقاشي 1 در فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم سيفي شهرداري منطقه ده 955-12 1403/02/01 مختلط1403/02/31
  62500آموزش رباتيک 2 در فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم اسمعيلي شهرداري منطقه ده 955-12 1403/03/01 مختلط1403/03/31
  62499آموزش رباتيک 1 در فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم اسمعيلي شهرداري منطقه ده 955-12 1403/02/01 مختلط1403/02/31
  62498کاردستي2 فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم پوربيرق شهرداري منطقه ده 955-10 1403/03/01 مختلط1403/03/31
  62497آموزش کاردستي 1 در فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم پوربيرق شهرداري منطقه ده 955-12 1403/02/01 مختلط1403/02/31
  62496اتاق بازي 2 دوره هاي آموزشي خانم عبدالهي شهرداري منطقه ده 955-12 1403/03/01 مختلط1403/03/31
  62495اتاق بازي 1 دوره هاي آموزشي خانم عبدالهي شهرداري منطقه ده 955-12 1403/02/01 مختلط1403/02/31
  62494آموزش قرآن در فرهنگسراي ستارخان دوره هاي آموزشي خانم نانگير شهرداري منطقه ده 5510-601403/01/15 مختلط1403/03/24
  62493چرم دوزي در فرهنگسراي ستارخان مهارت هاي خدماتي ( کامپيوتري ، ... ) خانم گلزار شهرداري منطقه ده 5510-601403/01/15 مختلط1403/03/24
  62492آموزش کامپيوتر در فرهنگسراي ستارخان مهارت هاي خدماتي ( کامپيوتري ، ... ) ندا انتصاري شهرداري منطقه ده 5510-601403/01/15 مختلط1403/03/24
  62491ويزيت پزشک عمومي در فرهنگسراي ستارخان مهارت هاي خدماتي ( کامپيوتري ، ... ) دکتر دانش نسب شهرداري منطقه ده 1108-65 1403/02/15 مختلط1403/03/15
  1234567...