• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  61463انجام تست هوش وکسلر در فرهنگسراي الغدير فروردين فعاليت هاي فرهنگي و هنري عليزاده الغدير 54-15 1403/01/30 مختلط1403/01/30
  61443نمايشگاه کتاب به مناسبت انتخابات 1402 کتابخواني و مطالعه خديجه صادق پور کتابخانه عمومي آيت ا... نجفي اهري 30018-701402/11/300 مختلط1402/11/30
  61437دوره تلاوت قرآن معارف اسلامي ( معرفتي ، هويتي ، ... ) سيمين زر رحيمي کتابخانه عمومي دکتر مرتضوي هرزند جديد 1525-501403/01/290 مونث 1403/01/29
  61436آموزش زبان انگليسي دوره هاي آموزشي سيمين زر رحيمي کتابخانه عمومي دکتر مرتضوي هرزند جديد 209-13 1403/01/290 مونث 1403/01/29
  61435کتابخانه و سالن مطالعه فرهنگسراي بزرگ الغدير تا ساعت 17 فعاليت دارد فروردين فعاليت هاي فرهنگي و هنري سلطاني الغدير 507-70 1403/01/28 مختلط1403/01/28
  61434برپايي نمايشگاه کتاب کتابخواني و مطالعه سيمين زر رحيمي کتابخانه عمومي دکتر مرتضوي هرزند جديد 5010-501403/01/180 مختلط1403/01/20
  61407قصه گويي فعاليت هاي فرهنگي و هنري اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 234-11 1402/12/28 مختلط1402/12/28
  61406آموزش کاردستي با کاغذ فعاليت هاي فرهنگي و هنري اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 178-11 1402/12/28 مختلط1402/12/28
  61405مسابقه نقاشي کودکان فعاليت هاي فرهنگي و هنري اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 158-10 1402/12/27 مختلط1402/12/27
  61404نهج البلاغه خواني کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 1515-311402/12/26 مونث 1402/12/26
  61403مسابقه طناب کشي فعاليت هاي فرهنگي و هنري اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 149-10 1402/12/26 مختلط1402/12/26
  61402نشست جمع خواني کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 1515-461402/12/23 مذکر 1402/12/23
  1234567...