• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام

  نقاشي

  بازه سنی :7 الی 12 سال
  مدرس دوره :باقري
  ثبت نام
  ثبت نام
  43253مراسم مراسم ( همايش ، جشنواره ، گردهمايي ) حاج آقاعظيم زاده کميته امداد کليبر 5015-501402/02/27 مختلط1402/02/27
  43252قصه گويي فعاليت هاي فرهنگي و هنري عليپورکهلان مرکز فرهنگي هنري شهيد محبوري کانون بناب 4711-131402/02/12 مختلط1402/03/12
  43251جشن پايان تحصيلي فرهنگسراي اقيا فعاليت هاي فرهنگي و هنري مديريت فرهنگي اجتماعي شهرداري منطقه دو خانه فرهنگ نرجس خاتون 207-7 1402/03/06 مختلط1402/03/06
  43249آموزش کارآفريني دوره هاي آموزشي اقاي بيداري کميته امداد کليبر 267-12 1402/02/21 مختلط1402/02/21
  43246کتابخواني کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 1814-301402/01/190 مذکر 1402/01/19
  43245قصه گوئي کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 167-12 1402/01/180 مونث 1402/01/18
  43244کتابخواني کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 1515-301402/01/170 مذکر 1402/01/17
  43243کتابخواني کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 207-13 1402/01/160 مختلط1402/01/16
  43242قصه گوئي کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 187-12 1402/01/160 مختلط1402/01/16
  43241کاردستي کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 207-12 1402/01/150 مختلط1402/01/15
  43240نقاشي کتابخواني و مطالعه باقري کتابخانه عمومي يادگار امام 187-12 1402/01/140 مذکر 1402/01/14
  43239قصه گوئي کتابخواني و مطالعه اکبري کتابخانه عمومي يادگار امام 157-12 1402/01/140 مختلط1402/01/14
  1234567...