• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  51039قصه گويي ازکتاب مهمان کوچک بمناسبت ماه محرم کتابخواني و مطالعه سعيده جهان پيما و سودابه زارع کتابخانه علامه اميني 207-13 1402/05/04 مختلط1402/05/04
  51038بلندخواني بمناسبت ماه محرم از کتاب سفيرنو کتابخواني و مطالعه سعيده جهان پيما و سيما ملکي کتابخانه علامه اميني 1519-391402/05/030 مذکر 1402/05/03
  51037نشست کتابخوان محرم کتابخواني و مطالعه سعيده جهان پيما و سودابه زارع کتابخانه علامه اميني 1518-371402/05/010 مذکر 1402/05/01
  51036جمع خواني از کتاب من نماز را دوست دارم کتابخواني و مطالعه سعيده جهان پيما و سودابه زارع کتابخانه علامه اميني 306-14 1402/05/020 مختلط1402/05/02
  51035نقش بازي در رشد رواني کودکان دوره هاي آموزشي خانم خياطي فرهنگسراي کوثر لاله 3023-541402/04/0110 مونث 1402/04/31
  51034قصه گويي قصه شيرين نماز کتابخواني و مطالعه سيما ملکي و سعيده جهان پيما کتابخانه علامه اميني 306-15 1402/04/310 مختلط1402/04/31
  51033خلق شادي در زندگي دوره هاي آموزشي خانم خياطي فرهنگسراي کوثر لاله 3023-551402/04/0110 مونث 1402/04/31
  51032عوامل خودکشي درنوجوانان دوره هاي آموزشي خانم خياطي فرهنگسراي کوثر لاله 2823-521402/04/0110 مونث 1402/04/31
  51031تجليل از اعضاي دختر با حجاب برتر معارف اسلامي ( معرفتي ، هويتي ، ... ) سيما ملکي و سعيده جهان پيما کتابخانه علامه اميني 207-16 1402/05/020 مونث 1402/05/02
  51030قصه گويي از کتاب فاطمه و فاطمه، حجاب و عفاف کتابخواني و مطالعه سعيده جهان پيما و سودابه زارع کتابخانه علامه اميني 307-13 1402/04/310 مختلط1402/04/31
  51028بلندخواني کتاب برترين زن، حجاب و عفاف کتابخواني و مطالعه سيما ملکي و سعيده جهان پيما کتابخانه علامه اميني 207-13 1402/04/28 مونث 1402/04/28
  51027جمع خواني دختران بهشتي، حجاب و عفاف کتابخواني و مطالعه سعيده جهان پيما و سودابه زارع کتابخانه علامه اميني 2017-301402/04/28 مونث 1402/04/28
  1234567...