• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  62228آموزشي دوره هاي آموزشي خانم کبري فخري کميته امداد شهرستان ورزقان 1519-501403/02/2510000000مونث 1403/02/25
  62227آموزشي دوره هاي آموزشي خانم کبري فخري کميته امداد شهرستان ورزقان 1519-501403/02/2410000000مونث 1403/02/24
  62223جشن روز دختر دختران ماه فعاليت هاي فرهنگي و هنري نوروز ولي پور کميته امداد عجب شير 327-20 1403/02/20 مونث 1403/02/20
  62219عزاداري به مناسبت شهادت رياست چمهوري دوره هاي آموزشي پورعلي خانه فرهنگ نرجس خاتون 10010-701403/02/31 مونث 1403/02/31
  62218امشاوره فردي در مورد طب سنتي ومامايي دوره هاي آموزشي پورعلي خانه فرهنگ نرجس خاتون 1014-701403/02/31 مونث 1403/02/31
  62215کلاس مهارت دودرفرهنگسراي ارم ترم بهار دوره هاي آموزشي خانم سيفي شهرداري منطقه ده 805-7 1403/01/22 مختلط1403/03/30
  62208معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه رقيه عبديان کتابخانه عمومي ولايت شهرستان هوراند 6013-501403/02/30 مختلط1403/02/30
  62207نشست کتابخوان کتابخواني و مطالعه رقيه عبديان کتابخانه عمومي ولايت شهرستان هوراند 1225-601403/02/30 مونث 1403/02/30
  62206ديدار کتابخواني و مطالعه رقيه عبديان کتابخانه عمومي ولايت شهرستان هوراند 1040-601403/02/29 مختلط1403/02/29
  62205تجليل کتابخواني و مطالعه رقيه عبديان کتابخانه عمومي ولايت شهرستان هوراند 1225-601403/02/19 مونث 1403/02/19
  62204معرفي کتاب کتابخواني و مطالعه رقيه عبديان کتابخانه عمومي ولايت شهرستان هوراند 8013-601403/02/26 مختلط1403/02/26
  62203نمايشگاه پوستر کتابخواني و مطالعه رقيه عبديان کتابخانه عمومي ولايت شهرستان هوراند 12010-601403/02/22 مختلط1403/02/31
  1234567...