• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام

  مهارت هاي زندگي

  بازه سنی :16 الی 18 سال
  مدرس دوره :خانم تقي پور
  مرکز برگزاری :شماره دو
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  42088کاربر آي سي دي ال دوره هاي آموزشي نير شيريني مرکزآموزش فني وحرفه اي شماره 10 برادران اهر 2414-501401/07/25 مونث 1401/09/09
  42058گزاري جلسات آموزشي بلوغ دختران و ارتقاء سلامت دوره هاي آموزشي خانم عتيق شماره دو 5012-161401/11/25 مونث 1401/11/25
  42057ازدواج سالم، ساده و پايدار دوره هاي آموزشي خانم انصاري شماره دو 6512-161401/11/19 مونث 1401/11/19
  42056آموزش پيشگيري از مرگهاي ناشي از حوادث ترافيکي دوره هاي آموزشي اقاي عليزاده شماره دو 6519-251401/11/18 مختلط1401/11/18
  42055مهارت هاي زندگي دوره هاي آموزشي خانم تقي پور شماره دو 5016-181401/11/09 مذکر 1401/11/09
  42054گزاري جلسات آموزشي بلوغ پسران و ارتقاء سلامت دوره هاي آموزشي خانم تقي پور شماره دو 5012-151401/10/27 مذکر 1401/10/27
  42053ازدواج سالم، ساده و پايدار دوره هاي آموزشي خانم تقي پور شماره دو 8019-261401/10/20 مختلط1401/10/20
  42052گزاري جلسات آموزشي بلوغ دختران و ارتقاء سلامت دوره هاي آموزشي خانم ناصري شماره دو 5212-151401/10/12 مونث 1401/10/12
  42018قصه گويي خواهرم هيولا شده کتابخواني و مطالعه اکرم محسني کتابخانه عمومي شميم کوثر مرند 1007-12 1401/12/100 مختلط1401/12/10
  42017قصه گويي يک خواب قشنگ کتابخواني و مطالعه اکرم محسني کتابخانه عمومي شميم کوثر مرند 1007-12 1401/12/080 مختلط1401/12/08
  42016نمايشگاه کتاب امام حسين عليه السلام کتابخواني و مطالعه اکرم محسني کتابخانه عمومي شميم کوثر مرند 10012-501401/12/040 مختلط1401/12/04
  42015قصه گويي پيشي پيشي پا نميشي کتابخواني و مطالعه اکرم محسني کتابخانه عمومي شميم کوثر مرند 1007-12 1401/12/030 مختلط1401/12/03
  1234567...