• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 32716
عنوان دوره خوشنويي
دسته بندی فعاليت هاي فرهنگي و هنري
نوع انفرادي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 9-11
تاریخ شروع 1401/04/15
تاریخ پایان 1401/05/15
نام مربی عليپورکهلان
ساعت برگزاری 10 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/04/08
ظرفیت باقی 30
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 1
وضعیت ثبت نام 1
تعداد مشاهده 3
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .