• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 33014
عنوان دوره نقاشي دوره ابتدايي
دسته بندی فعاليت هاي فرهنگي و هنري
نوع انفرادي
جنسیت مونث
بازه ی سنی 7-15
تاریخ شروع 1401/04/04
تاریخ پایان 1401/06/15
نام مربی خانم عبدي
ساعت برگزاری 24 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/04/01
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 5
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .