• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 40587
عنوان دوره قصه گويي: مامان از اينجا تا آنجا چقدر راه است
دسته بندی کتابخواني و مطالعه
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 7-11
تاریخ شروع 1401/11/07
تاریخ پایان 1401/11/07
نام مربی ليلي کرباسي
ساعت برگزاری 1 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/11/07
ظرفیت باقی -
شهریه 0 ریال
شرح برنامه قصه گويي: مامان از اينجا تا آنجا چقدر راه است
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 26
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .