• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 40593
عنوان دوره هفته ملي تغذيه-کمپين تغذيه سالم
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 18-38
تاریخ شروع 1401/10/24
تاریخ پایان 1401/11/07
نام مربی مربي مرکز سلامت دانشجويي
ساعت برگزاری 10 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/10/24
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 21
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .