• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 40596
عنوان دوره تهيه کاردستي
دسته بندی فعاليت هاي فرهنگي و هنري
نوع تجمعي
جنسیت مذکر
بازه ی سنی 7-14
تاریخ شروع 1401/11/09
تاریخ پایان 1401/11/09
نام مربی سيديونس سيدحسين زاده
ساعت برگزاری 2 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/11/08
ظرفیت باقی -
شهریه 0 ریال
شرح برنامه تهيه کاردستي در بخش کودک
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 20
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .