• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 42054
عنوان دوره گزاري جلسات آموزشي بلوغ پسران و ارتقاء سلامت
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مذکر
بازه ی سنی 12-15
تاریخ شروع 1401/10/27
تاریخ پایان 1401/10/27
نام مربی خانم تقي پور
ساعت برگزاری 2 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/10/26
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 6
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .