• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 42056
عنوان دوره آموزش پيشگيري از مرگهاي ناشي از حوادث ترافيکي
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 19-25
تاریخ شروع 1401/11/18
تاریخ پایان 1401/11/18
نام مربی اقاي عليزاده
ساعت برگزاری 2 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/11/17
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 5
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .