• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 42057
عنوان دوره ازدواج سالم، ساده و پايدار
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مونث
بازه ی سنی 12-16
تاریخ شروع 1401/11/19
تاریخ پایان 1401/11/19
نام مربی خانم انصاري
ساعت برگزاری 2 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/11/18
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 6
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .