• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 43208
عنوان دوره رمضان مبارک
دسته بندی فعاليت هاي فرهنگي و هنري
نوع انفرادي
جنسیت مونث
بازه ی سنی 7-12
تاریخ شروع 1402/01/19
تاریخ پایان 1402/01/29
نام مربی قطبي
ساعت برگزاری 1 ساعت
مهلت ثبت نام 1402/01/29
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 1
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 25
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .