• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 43214
عنوان دوره خامه بازي 7 خرداد
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع انفرادي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 8-8
تاریخ شروع 1402/03/07
تاریخ پایان 1402/03/07
نام مربی نوري
ساعت برگزاری 3 ساعت
مهلت ثبت نام 1402/03/07
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 1
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 5
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .