• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 43225
عنوان دوره برگزاري دوره آموزش خوشنويسي در فرهنگسراي الغدير خرداد
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 20-50
تاریخ شروع 1402/03/01
تاریخ پایان 1402/03/31
نام مربی رسوخي
ساعت برگزاری 20 ساعت
مهلت ثبت نام 1402/03/31
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 29
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .