• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 50575
عنوان دوره طراحي شبکه حفاري، مغزه گيري و لاگينگ
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 18-24
تاریخ شروع 1401/09/29
تاریخ پایان 1401/09/29
نام مربی رضا سيفي
ساعت برگزاری 4 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/09/29
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه انجمن علمي دانشجويي زمين شناسي
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 2
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .