• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 50585
عنوان دوره دوره تورليدري
دسته بندی مهارت هاي فني ( اقتصادي ، اشتغال زايي ، ... )
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 18-24
تاریخ شروع 1401/10/19
تاریخ پایان 1401/10/19
نام مربی محمدصادق
ساعت برگزاری 2 ساعت
مهلت ثبت نام 1401/10/19
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه انجمن علمي دانشجويي زبان فرانسه دانشگاه تبريز
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 23
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .