• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 62472
عنوان دوره معرفي کتاب
دسته بندی کتابخواني و مطالعه
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 18-70
تاریخ شروع 1403/03/16
تاریخ پایان 1403/03/16
نام مربی رقيه عبديان
ساعت برگزاری 12 ساعت
مهلت ثبت نام 1403/03/16
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه معرفي متني مجازي کتاب سند انتخاب در کانال مجازي کتابخانه عمومي
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 6
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .