« تاکيد بر اهميت توجه به امور جوانان در جلسه کميسيون ورزش و جوانان شوراي اسلامي شهر تبريز »

جلسه کميسيون ورزش و جوانان شوراي اسلامي کلانشهر تبريز با حضور امير تقي زاده معاون فرهنگي و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي روز دوشنبه 30 آبان ماه در صحن شوراي شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي، جلسه کميسيون ورزش و جوانان شوراي اسلامي کلانشهر تبريز با حضور امير تقي‌زاده معاون فرهنگي و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي روز دوشنبه 30 ابان ماه در صحن شوراي شهر برگزار شد.
تقي زاده گزارش عملکرد حوزه جوانان استان و کلانشهر تبريز به صورت توصيفي اعلام کرد.
او همچنين گفت: مشارکتهاي اجتماعي جوانان در قالب سازماندهي و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد حوزه جوانان با هدايت طرحها و برنامه هاي عملي و نظري آنها صورت مي گيرد.
تقي زاده از آمادگي معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره کل براي گسترش همکاري دو جانبه با شهرداري و شوراي شهر تبريز خبرداد.
معاون فرهنگي و امور جوانان اضافه کرد: از ميان 300 سازمان مردم نهاد حوزه جوانان استان، 152 تشکل مربوط به شهرستان تبريز است که به لحاظ فراواني، در سطح کشور جزو استان هاي سرامد هستيم.
تقي‌زاده استفاده از ظرفيت خانه جوانان تبريز و فرهنگسراهاي دولتي و خصوصي را براي پرورش جوانان و آموزش آنها بسيار موثر و ضروري قلمداد کرد.
دراين جلسه که به رياست پرويز هادي رئيس کميسيون ورزش و جوانان شوراي شهر تبريز برگزار شد، اختصاص مکاني به عنوان خانه تشکلهاي تبريز، عضويت سمنهاي جوانان مرتبط با موضوع فعاليت در کميسيونهاي شورا، همکاري سمنها با شوراي شهر جهت بازآفريني هويت محلات حاشيه شهر تبريز با استفاده از نخبگان آن مناطق، امکان معافيت مراکز مشاوره از بند ماده ??? شهرداري و استفاده از ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد جهت اجراي برنامه هاي ملي و بين المللي در کلانشهر تبريز از مصوبات اين جلسه بود.


[ تاریخ انتشار : 1401/9/6 ] [ نویسنده : مدیر وب سایت ]