ایران از دیرباز سرزمین نخبگان و مهـد عالمان و دانش پـژوهان بوده است و استعداد بی نظیر فرزندان آن، از گذشته های دور تاکنون در برابر دیگر اقوام و ملل همواره جلوه گری نموده و سرافرازی میهن را به همـراه آورده است. در این رهگذر جوانـان تـوانمند راه پر فروغ گذشتگان را با شایستگی و پویـایی پی گرفته و پایه‏های استقلال میهن اسلامی ایران را استوارتـر ساخته اند. به منظور طرح الگوهای هویت‌آفرین و فراهم نمودن و شناساندن زمینه‌های رشد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی جوانان ایرانی و بنا به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان ( سازمان ملی جوانان سابق)، آیین‌نامه جشنواره حضرت علی اکبر علیه‌السلام در سی و سومین جلسه شورای عالی جوانان به تاریخ 1389/04/06 به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده 1 ) در این آئین نامه عبارات زیر در معانی مشروح به کار می روند
         جشنواره : جشنواره حضرت علی اکبر (ع)
         دبیرخانه دائمی: دبیرخانه دائمی جشنواره حضرت علی اکبر (ع)
         شورای هماهنگی: شورای هماهنگی جشنواره حضرت علی اکبر (ع)
         وزارت : وزارت ورزش و جوانان (سازمان ملی جوانان سابق )

ماده 2 ) اهــداف
         زمینه‌سازی برای بروز ایمان، ارزش‌های متعالی و روحیه فداکاری و ایثار در نسل جوان
         زمینه سازی برای بروز خلاقیت و افزایش نشاط اجتماعی و امید به آینده جوانان
         تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در بین جوانان
         ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت نسل جوان در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی
         حمایت از فعالیت های هویت آفرین متناسب با شاخص های ایرانی اسلامی
         تقویت روحیه تحقیق، ابداع و ابتکار در تمام زمینه‏های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی از طریق حمایت مادی و معنوی
         الگو سازی مناسب برای جوانان و کمک در جهت رشد و ارتقاء هدفمند آنان
         شناسایی جوانان مستعد و توانمند و برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی آنان

ماده 3 )
وزارت مکلف است با همکاری‏ دستگاه‏های اجرایی اقدامات و تدابیر لازم جهت شناسایی، تشویق و ترغیب جوانان به رشد و پیشرفت و ارتقای شأن و جایگاه ایشان در جامعه و معرفی الگوهای موفـق و سازنده برای نسل جوان کشور را به عمل آورد

ماده 4 ) جشنواره حضرت علی اکبر (ع)
جشنواره در قالب جشنواره های استانی و جشنواره جشنواره ها با هدف ارتقـای جایگاه جوانـان ذیل محورهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی در موضوعات تخصصی قرآن، طلبه جوان، ادبیات، کارآفرینی، فیلم، موسیقی، کشاورزی و روستایی، هنرهای نمایشی، ابتکار و اختراع، رسانه، فعالیت‌های اجتماعی، هنرهای تجسمی، جوان ایرانی خارج از کشور و جوان سرباز همه ساله برگزار و نسبت به شناسایی، معرفی و تجلیل از جوانان موفق و برتر اقدام خواهد نمود.شناسایی جوانان مستعد و توانمند و برنامه ریزی مناسب برای سازماندهی آنان

ماده 5 ) دستگاه های محوری در انتخاب جوانان برتر در موضوعات تخصصی
دستگاه های ذیل در راستای شناسایی، معرفی و تجلیل از جوانان موفق و برتر عهده دار انتخاب سالانه جوانان در موضوعات تخصصی خواهند بود :زمینه‌سازی برای بروز ایمان، ارزش‌های متعالی و روحیه فداکاری و ایثار در نسل جوان
         وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، در انتخاب جوانان برتر در موضوعات فرهنگی و هنری.
         مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، نهاد محوری در انتخاب طلبه جوان برتر.
         وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در انتخاب کارآفرینان جوان برتر و جوان برتر دارای توانایی های خاص.
         وزارت جهاد کشاورزی در انتخاب جوان برتر کشاورز و روستایی.
         کمیته‌ای متشکل از وزارت آموزش و پرورش و وزارتین علوم،تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در انتخاب جوان برتر مبتکر و مخترع.
         کمیته‌ای متشکل از وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، جمعیت هلال‌احمر، نیروی مقاومت بسیج و جهاد دانشگاهی در انتخاب جوان برتر در حوزه فعالیت های اجتماعی.
         شورای عالی ایرانیان در انتخاب جوان ایرانی برتر خارج ازکشور .
         ستاد کل نیروهای مسلح در انتخاب جوان برتر سرباز .

تبصره 1 : دستگاه‏های محوری مذکور، جوانان برتر استانی را به گونه ای انتخاب نمایند که منتخبین آنان 20 روز قبل از برگزاری جشنواره استانی به دبیرخانه استانی معرفی شده باشند.

تبصره 2 : وزارت موظف است به‏منظور معرفی الگوهای موفق و برتر در حوزه‏‏ی فعالیت‏های جوانان، جشنواره های استانی را همه ساله یک ماه قبل از برگزاری جشنواره جشنواره ها و جشنواره جشنواره ها را در روز ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (11 شعبان) به عنوان روز جوان برگزار نماید.

ماده 6 )
سیاستگذاری و تصویب شاخص‌های جشنواره بر عهده شورای عالی جوانان می‌باشد.

ماده 7 )
شوراهای هماهنگی در قالب شوراهای استانی و کشوری تشکیل خواهد شد که شورای هماهنگی کشوری متشکل از دبیر جشنواره (معاون ساماندهی امور جوانان وزارت) و نمایندگان تام الاختیار دستگاه های متولی انتخاب جوانان برتر، به ریاست وزیر ورزش و جوانان(سازمان ملی جوانان سابق ) خواهد بود .
تبصره 3 : نمایندگان تام‏الاختیار دستگاه‏ها در سطح معاونت مرتبط دستگاه توسط عالی ترین مقام آن دستگاه به دبیرخانه دائمی معرفی می شوند .
ماده 8 )
دستگاه‏های محوری موضوع ماده 5 موظفند آئین‏نامه ستاد اجرایی جشنواره موضوعی ذیربط را مشتمل بر اعضاء، اهداف، بخش‏ها و محورها، جوایز و چگونگی اداره جلسات ستاد، به شورای هماهنگی ارایه تا پس از تصویب اجرا نمایند.
تبصره 4 : دبیر جشنواره های موضوعی به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان ( رییس سازمان ملی جوانان سابق )و حکم مسوول دستگاه ذیربط منصوب می‌شوند .

ماده 9 )
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مکلف است ردیف بودجه مستقلی تحت عنوان «جشنواره حضرت علی اکبر علیه‌السلام » ذیل اعتبارات وزارت درج نماید.

ماده 10 )
هرگونه اصلاح و تکمیل مفاد این آئین نامه با پیشنهاد شورای ‏هماهنگی به تصویب شورای عالی جوانان خواهد رسید.

ماده 11 )
وزارت ورزش و جوانان ( سازمان ملی جوانان سابق) مسوول حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشد.

این آیین نـامه در 11 ماده و 4تبصره در تـاریخ 89/4/06 به تصویب شورای عالی جوانان رسید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می باشد.

طراح و اجرا : پارسیان سافت