بر اساس بخش نامه تدوين شده، بررسي محورهاي انتخاب ، تأييد شاخص‌هاي موضوعي و ارزشگذاري هر شاخص به دقت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و در نهايت ملاك‌هاي انتخاب به 2 بخش با عنوان محور كلي (عمومي) و محورهاي موضوعي تقسيم بندي شد ه است .

محور كلي ـ عمومي
در اين محور چند شاخص مشترك ، و عمومي شامل : تحصيلات، جنسيت‌، محل سكونت مورد بررسي و سنجش قرار مي‌گيرد .

محورهاي موضوعي
محورهاي موضوعي قابليت‌ها و توانايي‌هاي افراد داوطلب را مورد بررسي قرار مي‌دهد که در ذیل مورد اشاره قرار گرفته است :

         شرايط انتخاب : به استناد صورتجلسه جشنواره حضرت علي اكبر(ع) ، قابليت‌هاي گروه سني 18 تا 35 سال در اين جشنواره مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
         روش انتخاب : با توجه به تعداد شاخص‌هاي انتخاب وگستره استانی جشنواره كارگروه تدوين آيين‌نامه اجرايي مصوب کرد روش انتخاب بر اساس بررسي اسنادی باشد و از بررسي و ورود به مباحث كيفي و محتوايي آثار خودداري شود . بنابراين در محورهاي موضوعي ملاك سنجش شاخص‌ها، كسب مقام در مسابقات و جشنواره‌هاي موضوعي و تخصصي است . نحوه انتخاب نفرات برتر (مقام‌های اول تا سوم) هر شاخص از حاصل جمع امتيازات محور كلي و محورهاي موضوعي مشخص مي‌شود كه در نهايت از یک تا 3نفر در هر شاخص به جشنواره حضرت علي اكبر( ع ) معرفي مي‌شوند .
         دوره زماني : به منظور شناخت و معرفي چهره‌هاي برتر و موفق مقرر شد كسب مقام‌ها و امتيازات 2سال اخير در مسابقات و جشنواره‌هاي استاني، منطقه‌اي، ملی و بين المللي مبناي بررسي و ارزيابي باشد

شرايط انتخاب :
به استناد صورتجلسه جشنواره حضرت علي اكبر(ع) ، قابليت‌هاي گروه سني 18 تا 35 سال تمام در اين جشنواره مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
روش انتخاب :
با توجه به تعداد شاخص‌هاي انتخاب وگستره استانی جشنواره كارگروه تدوين آيين‌نامه اجرايي مصوب کرد روش انتخاب بر اساس بررسي اسنادی باشد و از بررسي و ورود به مباحث كيفي و محتوايي آثار خودداري شود . بنابراين در محورهاي موضوعي ملاك سنجش شاخص‌ها، كسب مقام در مسابقات و جشنواره‌هاي موضوعي و تخصصي است . نحوه انتخاب نفرات برتر (مقام‌های اول تا سوم) هر شاخص از حاصل جمع امتيازات محور كلي و محورهاي موضوعي مشخص مي‌شود كه در نهايت یک تا 3 نفر در هر شاخص به جشنواره حضرت علي اكبر( ع ) معرفي مي‌شوند .
دوره زماني :
به منظور شناخت و معرفي چهره‌هاي برتر و موفق مقرر شد كسب مقام‌ها و امتيازات 2سال اخير در مسابقات و جشنواره‌هاي استاني، منطقه‌اي، ملی و بين المللي مبناي بررسي و ارزيابي باشد .بخش محورهای کلی :
        - عكس 4×3
        - كپي شناسنامه
        - کپی كارت ملي
        - کارت معلولیت سازمان بهزیستی برای جوانان معلول 
        - کارت مددجو برای مددجویان کمیته امداد امام (ره) 
        - آخرين مدرك تحصيلي

بخش شاخص های موضوعی :

1- حوزه علمی و پژوهشی :
شاخص علمی و پژوهشی: مستندات (گواهی، لوح های تقدیر و ...) کسب مقام یا عنوان صاحبان پژوهش، تالیف، تدریس، ترجمه، گردآوری و مقالات تخصصی یا عمومی در جشنواره های علمی داخلی یا بین المللی، نفرات اول تا سوم آزمون های علمی شامل کنکور، المپیاد و ...

2- حوزه ابتکارات و اختراعات :
شاخص ابتکارات و اختراعات:  گواهی و مستندات اختراعات  ثبت شده داخلی و بین المللی یا سایر اختراعات عضو بنیاد نخبگان و دارای درجه نخبگی

3- حوزه ورزشی :
شاخص ورزشی:  گواهی و مستندات کسب مقام ، عنوان و رکورد شکنی در مسابقات آسیایی- جهانی و المپیک

4- فعالیتهای اجتماعی شامل :
1-4 - شاخص فعالیت های سازمانهای مردم نهاد:  گواهی و مستندات فعالیت رسمی در سازمانهای مردم نهاد (سمن)، فعالیت های نیکوکاری و آموزش در حوزه های اجتماعی و مذهبی به صورت غیرانتفاعی،
2-4- شاخص جوان با توانایی های خاص: گواهی و مستندات رسمی موفقیت ها و ابداعات و اختراعات و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری و سایر حوزه ها با تاییده نهایی سازمان بهزیستی
3-4- شاخص های فعال در امداد و نجات : داشتن مقام و عنوان و رتبه و معرفی شده از سوی جمعیت هلال احمر  شاخص و قابل تجلیل در جشنواره
4-4- بسیجی فعال جوان: داشتن کارت بسیجی فعال -داشتن فعالیت گسترده در بسیج و معرفی شده از سوی سپاه عاشورا شاخص و قابل تجلیل در جشنواره
5-4- شاخص های طلبه جوان: شاخص‎های سطحی، سنی، فعاليت‎های ثمر بخش فرهنگی، تبليغی، آموزشی و...
6-4- دانش آموزان نمونه و ممتاز: معرفی شده از سوی آموزش و پرورش فعال در فعالیتهای درسی و اجتماعی شاخص و قابل تجلیل در جشنواره
7-4- مدجویان نمونه و فعال : عضویت در کمیته امدادامام (ره)– داشتن مقام و عنوان – شاخص و قابل تجلیل در جشنواره
8-4- جوان برتر در عرصه زیست محیطی: دارای مقام و رتبه در خصوص زیست محیطی و دارای تاییده از سازمان محیط زست - شاخص و قابل تجلیل در جشنواره

شاخص های سرباز جوان: از سوی مراکز نظامی شناسایی و معرفی خواهند شد.

5- حوزه قرآنی :
شاخص های قرآنی:
1-5- شامل حافظ قرآن : داشتن مقام های استانی ، کشوری و بین الملی و دارای فعالیت گسترده قرآنی
2-5- مروج قرآن : داشتن مقام های استانی ، کشوری و بین الملی و دارای فعالیت گسترده قرآنی

6-حوزه فرهنگی ، هنری ، رسانه ای ، صنایع دستی و گردشگردی :
شاخص هنری شامل :
1-6- موسیقی- گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی ، مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های موارد مورد اشاره و همچنین کسب مقام در این حوزه ها
2-6- هنرهای تجسمی و نمایشی گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی ، مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های موارد مورد اشاره و همچنین کسب مقام در این حوزه ها
3-6- خبرنگاری و مطبوعات گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی ، مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های موارد مورد اشاره و همچنین کسب مقام در این حوزه ها
4-6- نویسندگی گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی ، مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های موارد مورد اشاره و همچنین کسب مقام در این حوزه ها
5-6- فیلم و سینما گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی ، مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های موارد مورد اشاره و همچنین کسب مقام در این حوزه ها
6-6- مجازی و دیجیتال-گواهی و مستندات کسب مقام و عنوان در جشنواره های داخلی و بین المللی ، مدارک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رشته های موارد مورد اشاره و همچنین کسب مقام در این حوزه ها
7-6- شاخص های صنایع دستی و گردشگردی شامل :
فعال در زمینه اشتغال ، مربیگری ، تولید و یا عرضه صنایع دستی و فعال در حوزه بوم گردی و گردشگری و تور لیدرها  دارای مقام و لوح در سطح استانی و ملی و بین المللی و دارای تاییده از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگردی
8-6- جوان برتر در عرصه  رسانه ملی: دارای مقام و رتبه در زمینه های مختلف و تایید شده از سوی صدا و سیمای  استان - شاخص و قابل تجلیل در جشنواره

7- حوزه کسب و کار:
1-7- جوان برتر در عرصه کسب و کار: دارای مقام و رتبه در خصوص کسب و کار  دارای کسب و کار موفق و معرفی شده از سوی صندوق کارآفرینی و امید و اداره کل صنعت ، معدن و تجارت- شاخص و قابل تجلیل در جشنواره
2-7- کارآفرینی:  گواهی و مستندات ایجاد شغل یا خوداشتغالی ، داشتن مشاغل مدیریتی و موفقیت در جشنواره های کارآفرینی

8- حوزه روستایی ، کشاورزی و عشایری :
شاخص های کشاورزی و روستایی و عشایری: موفقیت در عرصه تولیدات کشاورزی ، دامداری و باغداری می باشد. ضمن اینکه توجه به جنبه های اقتصادی و میزان موفقیت در این زمینه نیز از دیگر ملاک های ارزشیابی جشنواره  خواهد بود. در حوزه روستایی شامل فعالیت های اجتماعی و مدیریتی روستا و در حوزه عشایری دارای فالیتهای عشایری و دارای مقام در این حوزه

9- فنی ، مهندسی و مهارتی :
جوان برتر در عرصه  فنی و مهارتی : دارای مقام و رتبه در خصوص مهارتی و ممنتخبین المپیاد فنی و مهارتی - شاخص و قابل تجلیل در جشنواره

10- حوزه سلامت :
جوان برتر در عرصه  سلامت: دارای مقام و رتبه در خصوص سلامت و داشتن فعالیتهای شاخص در حوزه سلامت همگانی دارای تاییده از مرکز بهداشت استان - شاخص و قابل تجلیل در جشنواره

11- حوزه ایثار و شجاعت :
جوان برتر درعرصه ایثار و شجاعت: معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران- شاخص و قابل تجلیل در جشنواره

تذكرات :
•    پيش از شروع ثبت نام به موارد ذيل دقت فرماييد:
•    كليه مراحل ثبت نام و داوري از طریق دستگاه های مشارکت کننده و دبيرخانه خواهد بود
•    شرط سني : جوانان بين سن 18 تا 35 سال مي توانند در اين جشنواره شركت نمايند.
•    تصميم‌گيري در خصوص موارد پيش‌بيني ‌نشده بر عهده دبيرخانه جشنواره است.
•    ملاک ارزیابی مقام ها و مدال ها و دستاوردهای دو سال 97 و 96 می باشد.
 در صورت داشتن هر گونه سئوال در فرآيند ثبت نام ، با دبيرخانه جشنواره با شماره تلفن   0413281644 یا  04132820001 تماس حاصل فرماييد.
آدرس سایت جشنواره :
 هرگونه اطلاع‌رساني تكميلي در خصوص جشنواره از طريق سايت رسمي جشنواره علی اکبر(ع)  صورت مي پذيرد و مسئوليت پيگيري اخبار و اطلاعات اين سايت بر عهده شركت‌كنندگان مي باشد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی می باشد.

طراح و اجرا : پارسیان سافت